E-Ticaret içeriğine göre ikiye ayrılır;

  • B2C; Business to Customer (Firmadan Müşteriye)
  • B2B; Business to Business (Firmadan Firmaya)

B2C, ticari firmaların müşterilerine İnternet ortamından yaptıkları satış işlemleridir. Amaç, mevcut ve potansiyel müşterilerinize daha kolay ve daha düşük maliyetle online satış imkanı sağlamaktır.

B2B ise şirketler için tedarik pazarı olarak kullanılmaktadır. Bir çok şirketler İnternet üzerinden, mal ve hizmet üretim aşamasında ihtiyaç duydukları ürünlerini veya ara malların toptan satışlarını kolaylıkla yapabilme olanağına kavuşabilmektedirler.